0
Přihlášení
Úvodní stránka > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

S objednávkou zasílá zákazník i některé své osobní údaje, které jsou nezbytné ke komunikaci, identifikaci a zaslání zboží. Tyto údaje jsou zařazeny do databáze klientů, s čímž kupující souhlasí při odeslání objednávky.

Poskytovatel se zavazuje, že zajistí, aby se osobní údaje nedostaly k  třetím osobám bez souhlasu vlastníka těchto dat, vyjma dodavatelské (přepravní) služby, pro kterou jsou tyto údaje nezbytně nutné pro doručení

zásilky a kterým budou poskytnuty právě jen údaje nezbytné pro doručení zásilky.